Thursday

Aan koop nieuwe leger helicopters

Suriname gaat drie legerhelikopters kopen van India. Dit meldt het ministerie van Defensie. Het betreft een voorfinanciering uit een Indiase kredietlijn. Minister Ivan Fernald van Defensie is momenteel in Bangalore, India, voor het finaliseren van de koop. Onder meer is het de bedoeling het koopcontract te tekenen. Vooraf is met meerdere bedrijven onderhandeld. “De aankoop vloeit voort uit de behoefte van het Nationaal Leger om conform zijn grondwettelijke taken op elke gewenst of noodzakelijk moment, met elke gewenste of noodzakelijke eenheid of eenheden, op elk deel van het Surinaams territoir aanwezig te zijn”, meldt Defensie. Ook zal ander materiaal worden aangeschaft. Gedacht wordt aan vaartuigen voor grenscontrole en communicatieapparatuur. De helikopters zullen onder meer ingezet worden bij de kustbewaking. Fernald bekijkt ook mogelijkheden voor kaderopleidingen in India. Behalve India, bieden ook China en de Verenigde Staten van Amerika het Surinaamse leger omvangrijke steun.

No comments:

Post a Comment