Wednesday

Internationale Dag van de Vrouw

Jaarlijks wordt 8 maart, Internationale Dag van de Vrouw, door vrouwen over de gehele wereld herdacht। Hierbij staat centraal: de verheffing van de vrouw uit haar achtergestelde positie. In het jaar 2008 moeten wij, vrouwen van Suriname, alle verschillen overboord gooien en als een hechte eenheid optrekken, om positieve veranderingen te bewerkstelligen, die van essentieel belang zijn voor de totale samenleving. We denken onder meer aan: 1) het scheppen van mogelijkheden voor alle Surinamers en de vrouwen in het bijzonder, om op een menswaardige manier te wonen; 2) het verkrijgen van grond zonder aanzien des persoon; 3) het verkrijgen van garanties voor de bereikbaarheid van eerste levensbehoeften; een waarachtige beleving van de democratie; 4) de strijd tegen huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen en vooral tegen kinderen; de strijd tegen de ernstige vormen van moreel verval in Suriname; het aanwenden van de natuurlijke hulpbronnen voor de eigen samenleving. Wij zijn het aan ons nageslacht verplicht om richting te geven aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.Een Suriname met gelijke rechten en gelijke kansen voor iedere Surinamer, waar de moreel-ethische waarden worden nageleefd en waar vaderlandsliefde het richtsnoer moet zijn bij alles wat wij ondernemen. Vrouwen van Suriname, laten wij er voor zorgen dat Suriname ons geliefd land een land wordt waar er welvaart en welzijn zal zijn voor elke Surinamer। Gefeliciteerd met deze dag