Monday

Mega Combinatie telt stemmen opnieuw

De Mega Combinatie (MC) zal vanavond nagaan hoe er gestemd is op de 263 stembureaus in Paramaribo. De MC had op alle stembureaus personen die ook moesten turven. "We roepen vanuit onze structuren op de voorzitters die wij benoemd hadden op alle stembureaus. Zij weten precies wat de uitslag is op elk stembureau", aldus woordvoerder Winston Lackin. De MC maakt zich er zorgen over dat de telling zo lang geduurd heeft en dat er verschillen waren tussen de processen-verbaal en de turflijsten. "Wij maken ons ernstige zorgen, want wij hebben rapportage over onduidelijkheden. Zodra we alles geïnventariseerd hebben bij onze eigen mensen, hebben we een beter beeld", zegt Lackin. Hij wijst erop dat het Onafhankelijk Kiesbureau en Centraal Hoofdstembureau hun werk doen, maar de Mega Combinatie wil ook zelf een goed beeld hebben. Indien blijkt dat er verschillen zijn tussen wat de eigen mensen vastgelegd hebben en het hoofdstembureau Paramaribo, dan zal MC vragen om hertelling. "Wij hebben slechte ervaringen in het verleden en zullen dit niet zo laten. Er zijn 263 stembureaus en verschillen van drie of vier stemmen per stembureau betekenen veel", betoogt Lackin.

No comments:

Post a Comment