Tuesday

Landelijk ruim 7000 ongeldige stemmen

Bij de afgelopen verkiezingen op 25 mei hebben volgens de cijfers van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) 244.532 kiezers hun stem uitgebracht. Volgens Lothar Boksteen, voorzitter van het CHS, is dat een heel hoog percentage. Van dit aantal waren er 7024
stemmen ongeldig dat neerkomt op bijkans een zetel. De meeste ongeldige stemmen werden in het kiesdistrict Sipaliwini genoteerd voor 6.17%, en het minst in het district Coronie voor 1.40%.

Opmerkelijk is dat door de verkiezingsjaren heen is gebleken dat het aantal ongeldige stemmen in de gebieden Marowijne en Brokopondo flink is afgenomen. Volgens een reactie van meneer Alendy Caprino, voorzitter van de BEP heeft dit alles te maken met de tijd dat besteed wordt tijdens de propaganda. “ We zijn persoonlijk huis aan huis bij de mensen gegaan met, de voorbeeld stembiljetten om hen aan te geven hoe er gestemd zou moeten worden”, gaf Alendy aan. Hij zegt het dus belangrijk te vinden dat het materiaal dat verkregen moet worden de partijen op tijd bereikt, zodat zij genoeg tijd kunnen besteden aan de voorbereidingen. Hij zegt ook blij te zijn met het resultaat in deze gebieden, ondanks dat zijn combinatie in bepaalde gebieden werd uitgesloten voor de deelname. lees verder op www.starnieuws.com

No comments:

Post a Comment