Wednesday

Schoon drinkwater

Ieder jaar sterven 1,5 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar als gevolg van uitdroging door diarree. Unicef wil deze kindersterfte een halt toeroepen. Door mensen toegang te geven tot schoon water, sanitaire voorzieningen en hen de basisregels van hygiëne te leren.

Wereldwijd hebben 884 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater en 2,5 miljard mensen geen toegang tot sanitaire voorzieningen. De combinatie van vuil water en slechte hygiëne zorgt er jaarlijks voor dat 1,5 miljoen kinderen onder de vijf jaar diarree krijgen en daardoor aan uitdroging overlijden.

Elke 20 seconden sterft een kind als gevolg van vuil drinkwater Unicef helpt gemeenschappen en voorkomt daarmee jaarlijks duizenden sterfgevallen. Daarvoor heeft ze een unieke totaalaanpak ontwikkeld. Ze zorgt dat mensen toegang krijgen tot schoon water, sanitaire voorzieningen én dat zij training krijgen over hygiëne. Moeders leren waardoor hun kinderen ziek worden en hoe ze hen dan kunnen helpen. Ook leren ze zichzelf, hun kinderen en hun huis schoon te houden. En om gebruik te maken van een toilet. Het zijn simpele maar doeltreffende maatregelen. Veel kinderen sterven door gebrek aan schoon water.

Unicef voert actieIeder kind heeft recht op veilig water en het recht op (een gezonde) ontwikkeling. Daarom voert Unicef de komende maanden actie met de slogan 'Schoon water voor elk kind!'. Via tv, radio, kranten en internet wil Unicef de wereld bewustmaken van het wereldwijde probleem. Wil de wereld de 8 Millenniumdoelen nog vóór 2015 halen, dan is het noodzakelijk om flink in schoon water en sanitaire voorzieningen te investeren

No comments:

Post a Comment